Ziplamak op virtual Dans Festival

Op 22 en 23 augustus vond het International Folklore Festival of Brasil Virtual plaats dat door ABrasOFFA is georganiseerd. Groepen uit de hele wereld hadden hun inzending ingestuurd en via You tube was het allemaal te bekijken in een show met twee spreekstalmeesters. Onder andere uit Nepal, Griekenland, Roemenië, Brazilië, Venezuela, Mexico, Ghana en ook uit Zuid Korea. En uit Nederland deed Ziplamak met orkest Overstag mee, met een prachtige Nederlandse suite. Het leuke van virtual is dat je het gewoon kunt terugkijken, klik hier. ( Ziplamak is na 35:58)