aanmelden-workshop-bulgaars

Workshop bulgaars

o.l.v.

Nikolay Tsvetkov en Stefan Yordanov

Op woensdag 18 september 2024

van 19:30 tot 22:00 uur.

Buurtcentrum de Hoeksteen, Gerretsonlaan 1a, Eindhoven

Deelname €15 euro (grats voor leden) bij vooruitbetaling IBAN: NL37INGB0003139244 t.n.v. Volksdansgroep Eindhoven o.v.v. je naam en workshop bulgaars.