Jubileumfeest aanmelden

Gelieve het juiste bedrag over te maken op rekening NL37INGB0003139244 ten name van Volksdansgroep Eindhoven en onder vermelding van jubileumfeest